TOSHIBA RAS-B10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E

  Серия SHORAI   Охлаждаща мощност, kW: 2.5 (0.75-3.2) Отоплителна мощност, kW: 3.2 (0.90-4.8) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 0.60...

TOSHIBA RAS-B13PKVSG-E / RAS-13PAVSG-E

Серия SHORAI Охлаждаща мощност, kW: 3.5 (0.8-4.1) Отоплителна мощност, kW: 4.2 (0.8-5.3) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.05 Консумирана мощност...

TOSHIBA RAS-B16PKVSG-E / RAS-16PAVSG-E

Серия SHORAI Охлаждаща мощност, kW: 4.6 (1.2-5.3) Отоплителна мощност, kW: 5.5 (0.9-6.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.40 Консумирана мощност...

TOSHIBA RAS-B18PKVSG-E / RAS-18PAVSG-E

Серия SHORAI Охлаждаща мощност, kW: 5.0 (1.1-6.0) Отоплителна мощност, kW: 6.0 (0.8-6.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.42 Консумирана мощност...

TOSHIBA RAS-B22PKVSG-E / RAS-22PAVSG-E

Серия SHORAI Охлаждаща мощност, kW: 6.1 (1.2-6.7) Отоплителна мощност, kW: 7.0 (1.0-7.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.99 Консумирана мощност...

TOSHIBA RAS-B24PKVSG-E / RAS-24PAVSG-E

Серия SHORAI Охлаждаща мощност, kW: 7.0 (1.5-7.7) Отоплителна мощност, kW: 8.0 (1.6-8.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 2.25 Консумирана мощност...

TOSHIBA RAS-10BKVG-E / RAS-10BAVG-E

Серия MIRAI Охлаждаща мощност, kW: 2.5 (0.67-3.1) Отоплителна мощност, kW: 3.2 (0.70-3.9) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 0.8 (0.18-1.0) Консумирана...

TOSHIBA RAS-13 BKVG-E / RAS-13 BAVG-E

Серия MIRAI Охлаждаща мощност, kW: 3.3 (0.75-3.5) Отоплителна мощност, kW: 3.6 (0.70-4.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.1 (0.18-1.3) Консумирана...

TOSHIBA RAS-16 BKVG-E / RAS-16 BAVG-E

Серия MIRAI Охлаждаща мощност, kW: 4.6 (1.1-5.3) Отоплителна мощност, kW: 5.4 (1.0-6.5) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 1.5 (0.22-1.8) Консумирана...

TOSHIBA RAS-10 PKVPG-E / PAVPG-E

Серия DAISEIKAI 9 Охлаждаща мощност, kW: 2.5 (0.9-3.5) Отоплителна мощност, kW: 3.2 (0.70-5.8) Консумирана мощност при охлаждане, kW: 0.48 (0.15-0.82)...