Политика за защита на личните данни

Тази Интернет страница с адрес: www.mikarklima.com е собственост на „МИКАР” ЕООД и се администрира в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

„МИКАР” ЕООД е търговско дружество с ЕИК 175117096 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 98Б, вх. Б, ап. № 45. Извършвайки дейността си, дружеството обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни.

С настоящата политика ръководството на „МИКАР” ЕООД се ангажира, че ще събира и обработва лични данни само във връзка с предоставяни от дружеството продукти и услуги. При осъществяване на дейността си не събираме чувствителни лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

С настоящата Политика Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за спазването на Вашите права.

Какви лични данни събираме и защо

„МИКАР” ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на дружеството за предоставяне на стоки и услуги и/или които Вие предоставяте във формуляра ни за връзка. Това включва имената Ви и електронния Ви адрес, телефонен номер и адрес за доставка. В този случай данните Ви служат за изпълнение на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки преди сключването на такъв.

Също така данните Ви могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности.

Събираме и обработваме данни и в случаите, когато това е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството.

В допълнение Вашите данни се обработват от „МИКАР” ЕООД и при:

 • Рекламации, свързани с продукти, предлагани от „МИКАР” ЕООД;
 • Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.

Важно е да знаете, че е законосъобразна практика търговците да изписват единния граждански номер на своите клиенти-физически лица в издаваните от тях фактури. Това е тяхно задължение съгласно Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които въвеждат определени изисквания към минимално задължителното съдържание на счетоводните документи.

Бисквитки и други технологии

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия Интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени Интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Информацията по-долу има за цел да Ви запознае с бисквитките, които „МИКАР” ЕООД използва на Интернет страницата си.

Интернет страницата използва следните бисквитки за да улесни навигацията Ви:

 • Бисквитки, необходими за Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности на сайта;
 • Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате Интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др.;
 • Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, e-mail адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Можете да настроите Интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

„МИКАР” ЕООД не носи отговорност, ако Интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „МИКАР” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

С кого споделяме данните ви

„МИКАР“ ЕООД не споделя информация, съставляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД с други лица, освен когато това се налага, за да предостави заявени от субектите услуги или когато информацията се предоставя по силата на закон.

Трансфер в трети страни

„МИКАР“ ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

Защита на личните данни

„МИКАР” ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни

Ще съхраним Вашите лични данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика, освен ако по закон не е определен по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение:

 • записи от формуляр за контакт – за шест месеца;
 • записи за анализи – за една година;
 • записи за покупки на клиенти – за десет години.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

Вашите права над личните ви данни

Право на информация

Субектите на лични данни имат право да поискат:

 • информация за това дали отнасящи се до тях данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните им данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до тях, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция

Субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:

 • да заличим, коригираме или блокираме съответните лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение

Субектите на данни имат право по всяко време да направят възражение срещу обработването. В този случай „МИКАР“ ЕООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни правни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субектите на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработването на лични данни.

Право на преносимост на данни

Субектите на лични данни могат да поискат да предоставим личните им данни на трета страна.

Право на жалба

Субектите на лични имат право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни – гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg),

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „МИКАР” ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Данни за контакт

Физическите лица – субекти на данни, могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни, като се свържат с нас на адреса ни за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 194, магазин 4; чрез електронната ни поща: info@mikarklima.com или на телефонен номер 02 850 40 75.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение за това, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

В сила от 25.05.2018 г.

Последно изменена на 25.05.2018 г.